Posts by Category: Kiến thức Software Testing

Lý thuyết về kiểm thử phần mềm

[SoftwareTesting]: Bài 1 – Overview – testertoday.edu.vn

May 23, 2024

TesterToday.Edu.VN

Bài 1: Software Testing Overview
Buoi1

367 views

[SoftwareTesting]: Khai giảng – testertoday.edu.vn

May 23, 2024

TesterToday.Edu.VN

Buổi: Khai giảng
SoftwareTesting_khai giang

71 views

[Mã code: E0029]: Nắm vững MySQL trong 3h (203MB)

May 09, 2017

Mã code: E0029

$Free

Ngôn ngữ: English

Dung lượng: 203MB

Form đăng ký mua e-learning: https://goo.gl/GZYgCZ

2512 views